Najjednostavnija grupna kupovina u Srbiji

Kontakt

OneClick Solutions doo - SMS Popusti
Sime Igumanova 2-4
tel +381112073033
+381112073034
office@smspopusti.rs
Matični broj 20811161
PIB 107479270
Žiro račun 330-4015687-40 Credit Agricole banka
Broj rešenja o upisu firme u privredne registre BD31036/2012
Agencija za privredne registre
Šifra delatnosti 6201


Imate pitanja? Kontaktirajte nas!


ime
email
tel
poruka