Najjednostavnija grupna kupovina u Srbiji

Uslovi korišćenja


Kompanija OneClick Solutions d. o. o. pruža usluge posredovanja u prodaji, te putem stranice www.smspopusti.rs oglašava i reklamira proizvode i usluge koji su u tuđem vlasništvu, a u čijem posredovanju učestvuje pomenuta internet stranica.

Slanjem poruke na jedinstveni broj 3311, broj koji je rezervisan za usluge SMS popusta, smatra se da je korisnik saglasan sa uslovima poslovanja internet stranice www.smspopusti.rs.

. Kupac poruke‒ vaučera je saglasan sa tim da pristup stranici SMS popusti može biti ponekad u prekidu, bilo iz razloga koji je u domašaju ili razloga koji je van domašaja sajta.

SMS popusti zadržavaju pravo da bez prethodnog obaveštenja uklone ili izmene sadržaj na sajtu (koji se ne odnosi na sadržaj ponude), pa se stoga preporučuje da korisnici ažurno prate uslove korišćenja.

Internet stranica SMS popusti nije odgovorna za opremu koju korisnik koristi za pristup sajtu, kao ni za nastanak određenih nedostataka na njoj usled korišćenja i pristupa sajtu www.smspopusti.rs.

Korisnik ne sme ni na koji način menjati ili zloupotrebiti sadržaj stranice www.smspopusti.rs.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici su vlasništvo iste, pa se ne smeju bez prethodnog odobrenja koristiti, kopirati ili zloupotrebiti.

SMS popusti samo učestvuju u posredovanju pri prodaji tuđih proizvoda i usluga, pa stoga ne mogu biti odgovorni ni za kakvu štetu ili neprijatnost koja može nastati posredstvom korišćenja proizvoda/usluga.