Najjednostavnija grupna kupovina u Srbiji

Uslovi prodaje


SMS popusti – OneClick Solutions d.o.o. (u nastavku: SMS popusti) putem reklame omogućavaju promotivnu prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun partnera putem internet stranice www.smspopusti.rs, na takav način da partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode/usluge

Partner kao vlasnik proizvoda/usluge obavezuje se da će ugovoreni akcijski proizvod/uslugu pružiti na najkvalitetniji način, poštujući sve standarde kvaliteta. Obaveza SMS popusta je da po najvišim standardima poslovanja oglašava, reklamira i vodi promotivnu prodaju.

SMS popusti nisu vlasnik, niti u svom vlasništvu imaju proizvode/usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje partner pruža odgovoran je isključivo taj partner. SMS popusti ni na koji način ne mogu da budu odgovorni za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno reklamira–oglašava.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja:

Cena poruke služi kao uslov–vaučer za kupovinu proizvoda ili usluge po promotivnoj, odnosno oglašavanoj ceni, a cena proizvoda/usluge navedene u ponudi predstavlja iznos koji se plaća partneru na licu mesta ili po njegovim instrukcijama. Partner je obavezan da donosiocu poruke–vaučera proda proizvod ili uslugu po promotivnoj–oglašavanoj ceni, koja je definisana u tekstu ponude sa sajta.

Samo jedna SMS poruka sme se koristititi po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam partner.

Partner–Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača, koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Slanjem smsporuke na jedinstveni broj 3311, koji je rezervisan samo za www.smspopusti.rs, smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, shvatio i prihvatio.